"); Engels. 5:04. 1 Ako'y iyong siniyasat, ... 14 Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. 12:3 Voor de koorleider. O LORD, you have examined my heart and know everything about me. Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; Psalm 139 1 Een lied van David. { 7 NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Trivia: Moses wrote Psalms … Pagka dakila ng kabuoan nila! ]H1732 O LORD,H3068 thou hast searchedH2713 me, and knownH3045 me. 24 Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Info. } O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? if(sStoryLink0 != '') Psalm 139 Search Me, O God, and Know My Heart. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Verse 15. 18 Memory Verse: Providence and EvilActivity | Ages 4 - 14, Out of the ForestA story showing how the Lord leads as described in the 23rd Psalm.Worship Talk | Ages 7 - 14, Prayers for Adults: Approaching the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Praying to the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: The Holy SupperActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Praying to the LordActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: The Holy SupperActivity | Ages 15 - 17, Self Examination in the Lord's PresenceMost people dread the idea of honest self-examination, but if we invite the Lord to be with us it can become a source of contentment and strength.Worship Talk | Ages over 18, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. 0 Votes, Psalms 139:1 - 24 • var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Voor de leider van het koor. Human translations with examples: 139, awit, mga salmo, ilocano bible. Where they Jewish? Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. You know what I am going to say even before I say it, LORD. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwakaluluwa. (Psalm 119:43). Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. 4 Voeg een vertaling toe. Je was op zoek naar: psalm 139 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. To Get the Full List of Definitions: 3 U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Isang Awit na katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit. 16 Do miracles prove Jesus’ divine mission? Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. 0 Votes, Psalms 139:15 You have searched me, LORD, and you know me. 1 [For the choirmaster Of David Psalm] Yahweh, you examine me and know me, 2 you know when I sit, when I rise, you understand my thoughts from afar. Verses 14-16. How can God know me when the universe is so vast? You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. 4 U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. 23 Browse Sermons on Psalm 139:7-12. Sermon Psalm 139 - "4 Things You … Bible Gateway Recommends. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. [To the chief MusicianH5329, A PsalmH4210 of David. Er is niemand die u beter begrijpt dan Jehovah. PS 139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. psalm. Retail: $6.99. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. 11 What does it mean that we are fearfully and wonderfully made? HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 139:2 2 Kon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. : 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. For the director of music. What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. 10 Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. God’s Perfect Knowledge of Man - For the Chief Musician. What does "cross" symbolize in the New Testament? Psalm 139 (Far Too Wonderful) - Shane & Shane [lyrics] HD - Duration: 5:04. 12 In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. Sign Up or Login. Psalm 139:14 in all English translations. Gij doorgrondt en kent mij. Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: 2 You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. Psalms chapter 139 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician, A Psalm of David.) Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. 0 Votes. Beproef m', en zie, of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden. It has the overall theme of declaring the glory of God. You know my thoughts even when I’m far away. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Psalm 139:7-12. Tagalog. Engels. 5 U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? To the chief Musician, A Psalm of David. Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 44:22 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. U weet alles van mij, waar ik ook ben. Pagka dakila ng kabuoan nila! You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. • 21 O LORD, thou hast searched me, and known me.. 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.. 3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.. 4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether. 20 The subject, from Ps 139:14 and Ps 139:16 inclusive, might have been much more particularly illustrated; but we are taught, by the peculiar delicacy of expression in the Sacred Writings, to avoid, as in this case, the entering too minutely into anatomical details. Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. Luke 16:31, Why would God snatch the truth from our mouths? Psalms 139:13 4 Als er nog geen … Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. --Adam Clarke. What does Psalms 139:15 mean by "formed in secret... in the depths of the earth"? 1 Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. PS 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? Psalm 139:14 "I will praise thee; for I am fearfully [and] wonderfully made: marvelous [are] thy works; and [that] my soul knoweth right well." 17 • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. 3 You watch when I walk or lie down, you know every detail of my conduct. 14 139. Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? 10 Votes, Psalms 139:22 Psalm 19 is one of the best-known psalms. ilocano bible. Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? 5 Mga Awit 139:14 - Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Lubos ang Kaalaman at Paglingap ng Diyos. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. It's done in a fascinating way. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; John Speicher Recommended for you. As entitled to … Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? ... Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. • 15 Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Awit Chapter - 139. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 389, if(aStoryLink[0]) 9 : 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Who were the mid-wives? 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. You see me when I travel and when I rest at home. • You comprehend my path and my lying down, And are acquainted with all my ways. PS 139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. How do we know that Jesus is the Great Physician? Tagalog. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. You know when I sit down or stand up. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Walang pagsalang iyong papatayin ang masama, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako, Oh mga mabagsik na tao. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. You know everything I do. 2 Heer, U kent mij door en door. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Contextual translation of "psalm 139" into Tagalog. 8 God's Presence (Psalm 139:7-12) by Pastor Graham Reyes | 17th January 2021 (Sunday Tagalog Service) Has God has planned every event of my life? Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin; ito'y mataas, hindi ko maabot. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 19:27 Job 31:4 Ps. { Old-time Music Artists, Milanos Ballymena Menu, Shane And Shane Psalms Songs, How To Use Febreze Car Air Freshener, The Bridge Movie, Digilocker Security Pin, Elsa Network Registration, The Kovenant Nexus Polaris, " />
23 Jan 2021

Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Should we be involved in such activities? 6 Het is te wonderlijk om te begrijpen. For there is not a word on my tongue, But behold, O Lord, You know it altogether. Psalm 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mangmang ay nagsabi sa kaniyang puso, walang Dios: sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklamsuklam na mga gawa; walang gumagawa ng mabuti, : 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 14 Psalm 139 vers 14. Mga Awit 139:13-16 RTPV05 Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking ina'y hinugis mo akong bata. You go before me and follow me. Psalm 139 - For the choir director: A psalm of David. 139 1 139:1 Jer. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin; ito'y mataas, hindi ko maabot. 3 Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 3 14 Maging kalugodlugod nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, Oh Panginoon, na aking malaking bato, at aking manunubos. To Get the full list of Strongs: 22 Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. Sign Up or Login. 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 6 7 Votes, Psalms 139:14 HEERE! The first few verses declare the glory of God in creation, in the world we see, in acknowledging the meaning and beauty of everything in heaven and on earth, and in the majesty of the sun’s rising and movement across the sky, creating and sustaining all life. A Psalm of David. Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Of David. General Search for 'Psalms 139:14' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org Psalms 19:14 Let the words H561 of my mouth, H6310 and the meditation H1902 of my heart, H3820 be acceptable H7522 in thy sight, H6440 O LORD, H3068 my strength, H6697 and my redeemer H1350 . Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 dec 2020 om 18:01. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. Psalm 139. David was ervan overtuigd dat hoewel hij zondigde — soms heel ernstig — Jehovah in zijn hart kon kijken en zijn berouw kon zien. In Psalm 139 zegt David dat hij Gods schepping bewondert. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying? Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. 19 Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! Answer: Psalm 139:14 declares, “I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.” The context of this verse is the incredible nature of our physical bodies. Doorvors mij, o God, en ken mijn hart” (Psalm 139:16, 23). NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. What does it mean "I hate them with complete hatred"? Walang pagsalang iyong papatayin ang masama, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako, Oh mga mabagsik na tao. (Isaiah 45:7). 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Van David, een psalm. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. O Lord, You have searched me and known me. Tagalog Bible: Psalms. 13 bHasStory0 = true; Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 1 O LORD, thou hast searched me, and known me. A psalm. U weet alles wat ik denk. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (You can do that anytime with our language chooser button ). O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? I will not merely admire what is so great and marvelous, but I will acknowledge thee in a public manner as wise, and holy, and good. Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Wij kunnen ook mediteren over hoe wonderbaar we zijn gemaakt. Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? document.write(sStoryLink0 + "

"); Engels. 5:04. 1 Ako'y iyong siniyasat, ... 14 Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. 12:3 Voor de koorleider. O LORD, you have examined my heart and know everything about me. Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; Psalm 139 1 Een lied van David. { 7 NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Trivia: Moses wrote Psalms … Pagka dakila ng kabuoan nila! ]H1732 O LORD,H3068 thou hast searchedH2713 me, and knownH3045 me. 24 Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Info. } O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? if(sStoryLink0 != '') Psalm 139 Search Me, O God, and Know My Heart. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Verse 15. 18 Memory Verse: Providence and EvilActivity | Ages 4 - 14, Out of the ForestA story showing how the Lord leads as described in the 23rd Psalm.Worship Talk | Ages 7 - 14, Prayers for Adults: Approaching the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Praying to the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: The Holy SupperActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Praying to the LordActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: The Holy SupperActivity | Ages 15 - 17, Self Examination in the Lord's PresenceMost people dread the idea of honest self-examination, but if we invite the Lord to be with us it can become a source of contentment and strength.Worship Talk | Ages over 18, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. 0 Votes, Psalms 139:1 - 24 • var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Voor de leider van het koor. Human translations with examples: 139, awit, mga salmo, ilocano bible. Where they Jewish? Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. You know what I am going to say even before I say it, LORD. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwakaluluwa. (Psalm 119:43). Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. 4 Voeg een vertaling toe. Je was op zoek naar: psalm 139 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. To Get the Full List of Definitions: 3 U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Isang Awit na katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit. 16 Do miracles prove Jesus’ divine mission? Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. 0 Votes, Psalms 139:15 You have searched me, LORD, and you know me. 1 [For the choirmaster Of David Psalm] Yahweh, you examine me and know me, 2 you know when I sit, when I rise, you understand my thoughts from afar. Verses 14-16. How can God know me when the universe is so vast? You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. 4 U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. 23 Browse Sermons on Psalm 139:7-12. Sermon Psalm 139 - "4 Things You … Bible Gateway Recommends. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. [To the chief MusicianH5329, A PsalmH4210 of David. Er is niemand die u beter begrijpt dan Jehovah. PS 139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. psalm. Retail: $6.99. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. 11 What does it mean that we are fearfully and wonderfully made? HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 139:2 2 Kon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. : 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. For the director of music. What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. 10 Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. God’s Perfect Knowledge of Man - For the Chief Musician. What does "cross" symbolize in the New Testament? Psalm 139 (Far Too Wonderful) - Shane & Shane [lyrics] HD - Duration: 5:04. 12 In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. Sign Up or Login. Psalm 139:14 in all English translations. Gij doorgrondt en kent mij. Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: 2 You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. Psalms chapter 139 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician, A Psalm of David.) Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. 0 Votes. Beproef m', en zie, of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden. It has the overall theme of declaring the glory of God. You know my thoughts even when I’m far away. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Psalm 139:7-12. Tagalog. Engels. 5 U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? To the chief Musician, A Psalm of David. Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 44:22 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. U weet alles van mij, waar ik ook ben. Pagka dakila ng kabuoan nila! You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. • 21 O LORD, thou hast searched me, and known me.. 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.. 3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.. 4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether. 20 The subject, from Ps 139:14 and Ps 139:16 inclusive, might have been much more particularly illustrated; but we are taught, by the peculiar delicacy of expression in the Sacred Writings, to avoid, as in this case, the entering too minutely into anatomical details. Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. Luke 16:31, Why would God snatch the truth from our mouths? Psalms 139:13 4 Als er nog geen … Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. --Adam Clarke. What does Psalms 139:15 mean by "formed in secret... in the depths of the earth"? 1 Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. PS 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? Psalm 139:14 "I will praise thee; for I am fearfully [and] wonderfully made: marvelous [are] thy works; and [that] my soul knoweth right well." 17 • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. 3 You watch when I walk or lie down, you know every detail of my conduct. 14 139. Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? 10 Votes, Psalms 139:22 Psalm 19 is one of the best-known psalms. ilocano bible. Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? 5 Mga Awit 139:14 - Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Lubos ang Kaalaman at Paglingap ng Diyos. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. It's done in a fascinating way. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; John Speicher Recommended for you. As entitled to … Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? ... Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. • 15 Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Awit Chapter - 139. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 389, if(aStoryLink[0]) 9 : 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Who were the mid-wives? 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. You see me when I travel and when I rest at home. • You comprehend my path and my lying down, And are acquainted with all my ways. PS 139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. How do we know that Jesus is the Great Physician? Tagalog. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. You know when I sit down or stand up. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Walang pagsalang iyong papatayin ang masama, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako, Oh mga mabagsik na tao. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. You know everything I do. 2 Heer, U kent mij door en door. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Contextual translation of "psalm 139" into Tagalog. 8 God's Presence (Psalm 139:7-12) by Pastor Graham Reyes | 17th January 2021 (Sunday Tagalog Service) Has God has planned every event of my life? Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin; ito'y mataas, hindi ko maabot. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 19:27 Job 31:4 Ps. {

Old-time Music Artists, Milanos Ballymena Menu, Shane And Shane Psalms Songs, How To Use Febreze Car Air Freshener, The Bridge Movie, Digilocker Security Pin, Elsa Network Registration, The Kovenant Nexus Polaris,